Disclaimer

De informatie op deze website is met veel zorg samengesteld. Toch kan deze informatie onvolledig of onjuist zijn. Wij sluiten daarom alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of wat voor manier dan ook verband houdt met het gebruik van de informatie die je vindt op onze website.

Op deze website kunnen bezoekers commentaar achterlaten bij artikelen en een review schrijven over producten. Deze berichten vallen onder de verantwoording van de schrijver. Air-O-Swiss.nl aanvaardt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Reacties worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Het is verboden onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, naar of van deze website te verzenden of daarop openbaar te maken. Air-O-Swiss.nl behoudt zich het recht reacties naar eigen inzicht te weigeren of in te korten, zonder opgaaf van redenen.

Deze website is gemaakt door en eigendom van Shopvoorgezondheid en is bedoeld om bezoekers te informeren over producten van Air-O-Swiss.